หลักสูตรอบรม IT ยอดนิยม

  พื้นฐานการใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน
    โปรแกรม Windows, Word, Excel


  เพิ่มพลังการทำงานให้ง่ายและไวยิ่งขึ้นกับ     โปรแกรม Word

  เทคนิคการใช้โปรแกรม Excel เพื่องาน
     สำนักงาน


  เพิ่มศักยภาพในการนำเสนองานโดย     โปรแกรม PowerPoint

  การใช้อินเตอร์เน็ตและอีเมล์เพื่องานธุรกิจ

  การตกแต่ง-ตัดต่อภาพโดย PhotoShop


  ออกแบบเว็ปไซต์เพื่อโฆษณา-ประชา
     สัมพันธ์ โดยโปรแกรม PhotoShop and
    Dreamwaver  เทคนิคการดูแล-แก้ไขเว็ปไซต์
    ด้วยโปรแกรม Dreamwaver and Flash  การใช้งาน AutoCAD เพื่องานออกแบบ1


  การใช้งาน AutoCAD เพื่องานออกแบบ1

  สร้างงาน 3 มิติ ด้วย 3D MAX


read more

In House IT Training อบรมคอมฯ เหมาจ่าย ลดส่งท้ายปี มากกว่า 40%
บริการจัดอบรมนอกสถานที่ (In house) เหมาจ่าย

Smart Package ปกติ 27,000 บ. ลดเหลือเพียง 18,000 บ.  

        
โปรแกรมที่สามารถอบรมได้ หลักสูตรเบื้องต้น(Intro For PC, Windows , Internet ) หลักสูตรด้านสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) หลักสูตรด้านกราฟฟิคต่างๆ ( PhotoShop, Illustrator, Pagemaker, CorelDRAW) หลักสูตรด้านเว็ปไซต์และแอนนิเมชั่น (MacroMedia DreamWaver, MacroMedia Flash)
        
จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งละ 6 ชม.)/เลือกหลักสูตรได้ตามต้องการ
        
ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
         หมดเขต 30 ธ.ค. นี้

Gold Package ปกติ 75,000 บ. ลดเหลือเพียง 54,000 บ.  
        
โปรแกรมที่สามารถอบรมได้ หลักสูตรเบื้องต้น(Intro For PC, Windows , Internet ) หลักสูตรด้านสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) หลักสูตรด้านกราฟฟิคต่างๆ ( PhotoShop, Illustrator, Pagemaker, CorelDRAW) หลักสูตรด้านเว็ปไซต์และแอนนิเมชั่น (MacroMedia DreamWaver, MacroMedia Flash)
         หลักสูตรเฉพาะด้าน (AutoCAD , 3D Max , PHP , ASP , ACTION SCRIPT ฯลฯ )
        
จำนวน 5 ครั้ง (ครั้งละ 6 ชม.)
         ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
         หมดเขต 30 ธ.ค. นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือประกอบการสอน 100 บ./ ชุด
ไม่รวมค่าเครื่องคอมฯ (กรณีที่ไม่มีคอมฯ) 450 บ./เครื่อง/วัน
ไม่รวม Vat 7%
แจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนถึงวันอบรม
จัดทำหัวข้อการอบรมส่งให้ก่อนวันอบรมจริง 7 วัน
แจ้งจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละครั้ง
หากสนใจหลักสูตรนอกเหนือจากนี้กรุณาขอใบเสนอราคากับเจ้าหน้าที่โดยตรง.


รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอใบเสนอราคากับเจ้าหน้าที่โดยตรง. โทร. 02-350-1460
จัดส่งสัญญาพร้อมใบเสนอราคา
เจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับหลังจากได้รับเอกสารยืนยัน

จัดอบรมคอมฯ     บริการจัดอบรมคอม   นอกสถานที่  จัดส่งวิทยากร    หาที่บริการจัดอบรมคอม    รับจัดอบรมคอมฯ    บริการจัดอบรม-สัมมนา  เรียนคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์    วิทยากรคอมพิวเตอร์   สอนคอม   สอนคอมพิวเตอร์    ฝึกอบรมสัมมนา    อบรมสัมมนา  จัดอบรมคอมพิวเตอร์   จัดอบรม-สัมมนาคอมฯ  ฝึกอบรม   อบรม  สัมมนา  อบรมด้านคอม  อบรมไอที  อบรม  สัมมนา  อบรม-สัมมนา  อบรมคอม    สัมมนาฝึกอบรม   วิทยากรคอมพิวเตอร์   สถาบันฝึกอบรม   เรียน flash mx   สอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ศูนย์ฝึกอบรม   เรียน com   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   เรียน flash   เรียนทำเว็ป    คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  word   เรียน computer graphic  เรียนcom อบรมcom   อบรม com   จัดอบรม  จัดสัมมนา ไอที  สัมมนาIT  อบรมIT   อบรมสัมมนาIT   IT