หาก องค์กรของคุณต้องการหลักสูตรเฉพาะที่เหมาะกับการทำงานของคุณ ต้องการวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงด้าน IT และการอบรมแต่ละหลักสูตรที่จัดสรรให้คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด เพื่อประสิทธิผลในการเรียนรู้สูงสุด เรามีบริการฝึกอบรมทั้งใน และนอกสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อหน่วยงานและของคุณโดยเฉพาะ

คุณสามารถกำหนดขอบเขตเนื้อหา, เวลา, งบประมาณ ได้อย่างเหมาะสม เราพร้อมออกแบบหลักสูตร คัดสรรวิทยากรที่เหมาะกับความต้องการของคุณสนใจติดต่อ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 089-779-3874

คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทำงานของชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมทั้งการทำงานในบริษัทและหน่วยงานในองค์กรต่างๆ ซึ่งหากหน่วยงานใดมีบุคคลากรที่มีความสามารถและ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้เกิดผลดีกับองค์กรของท่าน ตลอดจนทำให้ผลการดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรนั้นๆ ได้โดยง่าย

จากเหตุผลดังกล่าว SmileLearning.com ซึ่งเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ด้านการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ มานานกว่า 7 ปี ได้จัดแยกบริการในส่วนการอบรมคอมพิวเตอร์รูปแบบ In-House ให้แก่กลุ่มบริษัท หน่วยงาน ตลอดจนองค์กรต่างๆ เพื่อการบริการที่ง่ายและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

โดยการบริการของเราเน้นคุณภาพที่คุณจะได้รับจากการอบรมที่เหนือกว่า เพราะเราคัดสรรและจัดทำหลักสูตรขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการนำไปใช้งานของหน่วยงานท่าน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการอบรมที่สูงสุด

ทีมงานการอบรมมืออาชีพโดย SmileLearning.com

- มืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 7 ปี
- คู่มือประกอบการอบรมครบถ้วน
- จัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- อัตราค่าบริการคุ้มค่าเพราะเหมาจ่าย
- ประหยัดด้านเวลาและสะดวกมากกว่า
- ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มาก
- เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

จัดอบรมคอมฯ     บริการจัดอบรมคอม   นอกสถานที่  จัดส่งวิทยากร    หาที่บริการจัดอบรมคอม    รับจัดอบรมคอมฯ    บริการจัดอบรม-สัมมนา  เรียนคอมพิวเตอร์   อบรมคอมพิวเตอร์    วิทยากรคอมพิวเตอร์   สอนคอม   สอนคอมพิวเตอร์    ฝึกอบรมสัมมนา    อบรมสัมมนา  จัดอบรมคอมพิวเตอร์   จัดอบรม-สัมมนาคอมฯ  ฝึกอบรม   อบรม  สัมมนา  อบรมด้านคอม  อบรมไอที  อบรม  สัมมนา  อบรม-สัมมนา  อบรมคอม    สัมมนาฝึกอบรม   วิทยากรคอมพิวเตอร์   สถาบันฝึกอบรม   เรียน flash mx   สอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ศูนย์ฝึกอบรม   เรียน com   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   เรียน flash   เรียนทำเว็ป    คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  word   เรียน computer graphic  เรียนcom อบรมcom   อบรม com   จัดอบรม  จัดสัมมนา ไอที  สัมมนาIT  อบรมIT   อบรมสัมมนาIT   IT